consult.jpg

Body Consult

BodyConsult tilbyder kurser, hvor ergonomi er i centrum. Det kan være kurser på arbejdspladsen, i foreninger eller for private.
BodyConsult tilbyder også holdningsanalyse og holdningskorrektion enten i små grupper eller som individuel vejledning.

En holdningsanalyse kan være med til at sætte fokus på, hvordan skavanker eller smerter skabes i kroppen på grund af fejlstillinger. Denne viden er ikke nok i sig selv. Hvis en holdningsanalyse skal have effekt bør den suppleres med træning i at ændre holdning, hvilket kan tage tid, da gamle vaner skal aflæres og nye, bedre vaner skal trænes til erstatning af de gamle. 

Desuden kan du her købe

chair.gif

Sidde -

ball.gif

Træningsbolde -

pillow.gif


Ergonomiske puder -

 

pads.gif

Svømmevinger til voksne -


Bag BodyConsult står Mette Berrig, uddannet sygeplejerske, Mensendieck instruktør og Chek Golf Practitioner. Læs mere om Mette under Odense Mensendieck

 

Guideservice·Danmark - Thorsgade 21 - 5000 Odense C - +45 4156 2859 - info@GuideserviceDanmark.dk - CVR: 31405467 - © All copyrights reserved!